Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tinchak Thượng Hải

Là doanh nghiệp chuyên xuất nhập khẩu và phân phối nguyên vật liệu ngành nhựa.
  • 892767907@qq.com
  • 0086-13319695537
TINCHAK

Nhựa hợp kim

  • Nhựa PC / ABS Ninh Ba Formosa AC2300

    Nhựa PC / ABS Ninh Ba Formosa AC2300

    PC / ABS là một loại sửa đổi được tổng hợp bằng cách trộn.Trong đó, PC là polycacbonat, và ABS là chất đồng trùng hợp của acrylonitril (a), butadien (b) và styren (s).Loại nhựa sửa đổi này có hiệu suất tốt hơn PC và ABS nguyên chất.